ถาวร ศรีบุญเรือง


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
สพม.อุดรธานี


กำเนิดเอกภพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.6

การดู 36 ครั้ง

กาแล็กซี่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.6

การดู 32 ครั้ง