พัณณ์ชิตา เทพนคร


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
สพป.อุดรธานี เขต 1


การใช้ Play Do Go กับกิจกรรมและกีฬา

ภาษาต่างประเทศ ป.5

การดู 63 ครั้ง

บทเรียน เพลง one-ten สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 24 ครั้ง