วนิดา เปรมปรีดิ์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านข้าวสาร
สพป.อุดรธานี เขต 1


วิดีโอ เรื่อง Things in Classroom

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 42 ครั้ง

classroom vocaburaly

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 39 ครั้ง

Things in the classroom with kru Earn

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 37 ครั้ง

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง animals

ภาษาต่างประเทศ ป.4

การดู 36 ครั้ง

ใบความรู้ เรื่อง Articles

ภาษาต่างประเทศ ป.2

การดู 35 ครั้ง