วรกัญญา ขิปวัติ


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1


สระในภาษาไทย(บทความ)

ภาษาไทย ป.1

การดู 37 ครั้ง

เรียนรู้สระในภาษาไทย

ภาษาไทย ป.1

การดู 37 ครั้ง

สระภาษาไทย สระเอีย

ภาษาไทย ป.1

การดู 36 ครั้ง

สระภาษาไทย

ภาษาไทย ป.1

การดู 30 ครั้ง