ศิธิร์อร สุภัทราพิสุทธิ์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ
สพป.อุดรธานี เขต 1


แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Greeting การทักทาย

ภาษาต่างประเทศ ป.2

การดู 38 ครั้ง

Greeting การทักทาย

ภาษาต่างประเทศ ป.2

การดู 31 ครั้ง

แบบฝึกสะกดคำภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 28 ครั้ง

การใช้ a, an

ภาษาต่างประเทศ ป.2

การดู 27 ครั้ง