พรรณนรา ทิพย์จรูญ


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
สพป.อุดรธานี เขต 1


ลักษณะของสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร์ ป.5

การดู 43 ครั้ง

พยัญชนะภาษาอังกฤษ A - Z

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 38 ครั้ง

การคูณจำนวนไม่เกิน 100,000

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 33 ครั้ง

พื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ม.3

การดู 31 ครั้ง

สี่เหลี่ยม ป.5

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 31 ครั้ง