มะลิวรรณ ศรีอุทธา


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ
สพป.อุดรธานี เขต 1


พื้นที่ผิวของรูปเรขาคณิตสามมิติ

คณิตศาสตร์ ม.3

การดู 49 ครั้ง

รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 43 ครั้ง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 41 ครั้ง

การเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉาก

คณิตศาสตร์ ม.2

การดู 27 ครั้ง