บุศรินทร์ โคตรนรินทร์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1


วิทยาการคำนวณ ป.6

- ป.6

การดู 40 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ ป.3เรื่อง my job

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 38 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ ป.3เรื่อง my job song

- ป.3

การดู 28 ครั้ง

ภาษาอังกฤษชั้น ป.3

- ป.3

การดู 22 ครั้ง