เพ็ญศิริ สวัสดิชิตัง


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านแม่นนท์
สพป.อุดรธานี เขต 1


พยัญชนะไทย

ภาษาไทย ป.1

การดู 66 ครั้ง

Good Morning Song

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 49 ครั้ง

ใบความรู้ เรื่อง Introduce Myself

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 43 ครั้ง

Farm Animals P.3

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 40 ครั้ง

7 Days

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 36 ครั้ง

My English Class P.3

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 33 ครั้ง