สุพรรณา ศรีกงพาน


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
สพป.อุดรธานี เขต 1


โวหารภาพพจน์ วิชาภาษาไทย

ภาษาไทย ม.3

การดู 47 ครั้ง

Active Learning

ภาษาไทย ป.6

การดู 41 ครั้ง

รสวรรณคดี

ภาษาไทย ป.6

การดู 39 ครั้ง

ใบความรู้โวหารภาพพจน์

ภาษาไทย ม.3

การดู 31 ครั้ง