ชลธิดา เว้นบาป


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน
สพป.อุดรธานี เขต 1


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupation

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 32 ครั้ง

ใบความรู้ เรื่อง คำศัพท์หมวดต่างๆ

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 31 ครั้ง

วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง A/An

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 29 ครั้ง

ใบความรู้ เรื่อง การใช้ Can

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 22 ครั้ง