กนกวรรณ พรมดี


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านไชยฟอง
สพป.อุดรธานี เขต 1


อัลกอริทึม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 45 ครั้ง

เขียนผังงาน (อัลกอริทึม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 37 ครั้ง

สื่อการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 35 ครั้ง

การแก้ปัญหาด้วยการเขียนข้อความ (อัลกอริทึม)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 34 ครั้ง