อมรรัตน์ ศรมยุรา


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
สพม.อุดรธานี


วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 (กิจกรรม 3.1)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4

การดู 53 ครั้ง

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 (กิจกรรม 1.1)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4

การดู 36 ครั้ง

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 (กิจกรรม 2.1)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4

การดู 32 ครั้ง

ออกแบบโซฟาด้วยโปรแกรม Sketchup

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4

การดู 31 ครั้ง

ออกแบบเตียงนอนด้วยโปรแกรม Sketchup

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4

การดู 27 ครั้ง