สื่อการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.3 เรื่อง การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Computer ป.3 เปิดดู 40 ครั้ง


ช่องของ ครูวรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัค

โรงเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 สพป.อุดรธานี เขต 1

สื่อการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.3 เรื่อง การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แสดงความคิดเห็น
สื่อการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.3 เรื่อง
วรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัค
Computer... ป.3
เปิดดู 40 ครั้ง
บทเรียนการสร้างวิดีโอ
อนันต์ เพ็งแสน
Computer... ป.3
เปิดดู 60 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team