กระบวนการ เริ่มต้น Pre Production
คู่มือการเรียนรู้ ม.3 เปิดดู 37 ครั้ง

ช่องของ ครูนายถาวร ช่อจันทร์

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.หนองบัวลำภู เขต 1แสดงความคิดเห็น
การใช้ อุปกรณ์การถ่ายทำ
นายถาวร ช่อจันทร์
คู่มือการเรียนรู้... ม.3
เปิดดู 31 ครั้ง
เทคนิคการตัดต่อ VDO พื้นฐานด้วยโปรเเกรมpremiere
นายถาวร ช่อจันทร์
คู่มือการเรียนรู้... ม.3
เปิดดู 38 ครั้ง
กระบวนการ เริ่มต้น Pre Production
นายถาวร ช่อจันทร์
คู่มือการเรียนรู้... ม.3
เปิดดู 37 ครั้ง
การใช้โปรแกรมตัดต่อ
นายถาวร ช่อจันทร์
คู่มือการเรียนรู้... ม.3
เปิดดู 32 ครั้ง
เทคนิคการตัดต่อ VDO พื้นฐานด้วยโปรเเกรมpremiere
นายถาวร ช่อจันทร์
คู่มือการเรียนรู้... ม.3
เปิดดู 35 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team