การบอกสถานที่
ภาษาต่างประเทศ ป.5 เปิดดู 33 ครั้ง

ช่องของ ครูรัชนีกร คุณาพันธ์

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ สพป.อุดรธานี เขต 1

รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5แสดงความคิดเห็น
popular food (P5)
กาญจนา พังภักดี
ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 38 ครั้ง
occupation
ธิรัฐดา ชาวกล้า
ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 33 ครั้ง
การบอกสถานที่
รัชนีกร คุณาพันธ์
ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 33 ครั้ง
ใบความรู้ เรื่อง Food & Drinks
รัชนีกร คุณาพันธ์
ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 28 ครั้ง
เรื่อง Vehicle
จันทร์ทิพย์ จิตอ่ำ
ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 98 ครั้ง
Classroom Language
กิติพร โศกสี
ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 54 ครั้ง
Food and drinks
กาญจนา พังภักดี
ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 30 ครั้ง
Reading :My toy
กิติพร โศกสี
ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 36 ครั้ง
popular food 2
กาญจนา พังภักดี
ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 32 ครั้ง
บทความ
กาญจนา พังภักดี
ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 31 ครั้ง
การใช้ Play Do Go กับกิจกรรมและกีฬา
พัณณ์ชิตา เทพนคร
ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 63 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team