สุริยา สาระณา


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)
สพป.อุดรธานี เขต 1


อาหารหลัก 5 หมู่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 45 ครั้ง

สารอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 33 ครั้ง

บทความ

- ป.1

การดู 30 ครั้ง

ประโยชน์ของสารอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 29 ครั้ง