ดาราวรรณ เชื้อเวียง


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านห้วยไร่
สพป.อุดรธานี เขต 1


Hello English

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 52 ครั้ง

What is the weather like?

ภาษาต่างประเทศ ป.6

การดู 38 ครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ป.6

การดู 38 ครั้ง

Clothes

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 32 ครั้ง

What's the weather like?

ภาษาต่างประเทศ ป.6

การดู 25 ครั้ง