ว่าที่ ร.ท.อนุวัฒน์ ทาสีดำ


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
สพป.อุดรธานี เขต 1