การแสดง MV ประกอบเพลง นักเรียนชั้น ป.6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.6 เปิดดู 35 ครั้ง


ช่องของ ครูคมสันต์ สุขไมตรี

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนชัยศรี สพป.อุดรธานี เขต 1

การแสดง MV ประกอบเพลง นักเรียนชั้น ป.6
ส่งเสริมการแสดงออก ของนักเรียน การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนแสดงความคิดเห็น
การแสดง MV ประกอบเพลง นักเรียนชั้น ป.6
เอกราช วรรณคีรี
... ป.6
เปิดดู 38 ครั้ง
การแสดง MV ประกอบเพลง นักเรียนชั้น ป.6
คมสันต์ สุขไมตรี
... ป.6
เปิดดู 35 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team