นะวมิณฑ์ ไผ่ป้อง


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1


คณิตยาก ง่าย

คณิตศาสตร์ ป.5

การดู 45 ครั้ง

คณิตสนุก

- ป.5

การดู 34 ครั้ง

คณิตดี

คณิตศาสตร์ ม.5

การดู 33 ครั้ง

คณิตพื้นฐาน

- ป.4

การดู 31 ครั้ง

บทความ

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 29 ครั้ง