วราภรณ์ กัปโก


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
สพป.อุดรธานี เขต 1


ประวัติศาสตร์การทอผ้าไหม บ้านหนองบัวเงิน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การดู 35 ครั้ง

อาเซียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การดู 27 ครั้ง

ร่ามกิจกรรมกับชุมชนในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

การดู 26 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -

การดู 24 ครั้ง