ประวัติศาสตร์การทอผ้าไหม บ้านหนองบัวเงิน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น เปิดดู 58 ครั้ง


ช่องของ ครูวราภรณ์ กัปโก

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1

ประวัติศาสตร์การทอผ้าไหมบ้านหนองบัวเงินแสดงความคิดเห็น
อาเซียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วราภรณ์ กัปโก
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 42 ครั้ง
งานประชาสัมพันธ์ PR ร.ร.กลุ่มเพ็ญ3 (ปีงบประมาณ
อณาวิล สุไชยชิต
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 47 ครั้ง
แบบเรียนพุทธประวัติ
อรอุมา ทัพเอี่ยม
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 46 ครั้ง
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วราภรณ์ กัปโก
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 39 ครั้ง
ประวัติศาสตร์การทอผ้าไหม บ้านหนองบัวเงิน
วราภรณ์ กัปโก
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 58 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team