วีรภัทร สารพัฒน์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ
สพป.อุดรธานี เขต 1


การสร้างวงกลม วิชาคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.4

การดู 37 ครั้ง

กิจกรรม กล่องหรรษา

คณิตศาสตร์ ป.4

การดู 35 ครั้ง

ใบความรู้ สร้างวงกลม

คณิตศาสตร์ ป.4

การดู 30 ครั้ง

มวลและน้ำหนัก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 30 ครั้ง