10.ประเมินโรงเรียน และ นโยบาย 15+1

สารคดี ทุกระดับชั้น เปิดดู 8 ครั้ง


อรวรรณ ปราบศัตรู channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 41
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 39 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 14
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 32 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 63
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 42 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 11
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 28 ครั้ง
วิดิโอของฉัน
ณัฏฐิญา เคนทุม
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 26 ครั้ง
พระเจ้าตากสินกับเรื่องราวของพระยอดธง โดย นาวาเอ
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 37 ครั้ง
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ตอนที่ 15
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 50 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 77
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 37 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 10
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 29 ครั้ง
DIY : DO IT YOURSELF คุณทำได้ง่ายนิดเดียว (ตัวอ
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 56 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 46
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 28 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 34
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 51 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 38
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 37 ครั้ง
ตอนที่ 6 พระพุทธศาสนารุ่งเรือง - เดอะไดอารี่ บั
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 18 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 44
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สารคดี... (ทุกระดับชั้น)
การดู 31 ครั้ง