บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปี66

Kindergarten ทุกระดับชั้น เปิดดู 9 ครั้ง


มะลิวัลย์ มะรี channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1

มหัศจรรย์เรื่องกล้วยๆแสดงความคิดเห็น

พรณรงค์ ทรัพย์คง   +8 วัน ที่ผ่านมา

Good Job


วิทยาการคำนวณ ตัวเลขในชีวิตประจำวัน
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 41 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ภาพพิกเซล
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 83 ครั้ง
สื่อการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล 2 หน่วย สัตว์น่า
ช่อผกา โจมแก้ว
Kindergarten... (อ.2)
การดู 33 ครั้ง
หน่วย ฝน
โยธกา เกษรัตน์
Kindergarten... (อ.2)
การดู 28 ครั้ง
นิทานสำหรับเด็ก เรื่อง “ครอบครัวมีสุข&rdq
นางสาวตวงพร อรทัย
Kindergarten... (อ.3)
การดู 29 ครั้ง
หน่วยรักจังหวัดอุดรธานี
ช่อผกา โจมแก้ว
Kindergarten... (อ.2)
การดู 46 ครั้ง
นิทานสำหรับเด็ก เรื่อง “ครอบครัวมีสุข&rdq
วชิราภรณ์ บุญเสริฐ
Kindergarten... (อ.2)
การดู 28 ครั้ง
Animal Word Card
ศิริกาญจน์ ตั้งมั่นดี
Kindergarten... (อ.2)
การดู 22 ครั้ง
เรียนรู้เรื่อง A-Z
ศิริกาญจน์ ตั้งมั่นดี
Kindergarten... (อ.2)
การดู 35 ครั้ง
"จั๊กจั่นฮัมเพลง" | อนุบาล 3 โรงเรียน
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 20 ครั้ง
ใบความรู้ หนูน้อยห่างไกลโควิด
ศศิธร อมรกาญจนกุล
Kindergarten... (อ.3)
การดู 26 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนอนุบาลปีที่ 2
ธงชัย พละสาร
Kindergarten... (อ.2)
การดู 25 ครั้ง
หน่วยรอบรู้ปลอดภัย
ยุวธิดา ทองน้อย
Kindergarten... (อ.3)
การดู 37 ครั้ง
1.หน่วยการเรียนรู้วันลอยกระทง
รัตนา เรืองจันทา
Kindergarten... (อ.2)
การดู 44 ครั้ง
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ : หน่วยคมนาคม
นางสาวตวงพร อรทัย
Kindergarten... (อ.3)
การดู 23 ครั้ง