นวัตกรรมการศึกษา

- ทุกระดับชั้น เปิดดู 23 ครั้ง


นิลุบล ชุมแวงวาปี channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกผักหอม สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น

แนะนำโรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน สพป.อด เขต 1
นที ปัชชาเขียว
-... (ทุกระดับชั้น)
การดู 33 ครั้ง
การสร้างบทเรียนจากเพล์ลิสต์
สายฝน ค้าขาย
-... (ป.5)
การดู 21 ครั้ง
เศษส่วน
นงคราญ หลวงเขียว
-... (ป.6)
การดู 36 ครั้ง
14 ตุลา สงครามประชาชน
นายคมสันต์ อาศัย
-... (ม.2)
การดู 20 ครั้ง
English alphabets
รัตนาภรณ์ กองบาง
-... (ป.1)
การดู 36 ครั้ง
สังคม ป.1
ปัทมา ยะหนัก
-... (ป.1)
การดู 24 ครั้ง
เขียนบทความ
กันยกร เขมะสัจจกุล
-... (-)
การดู 33 ครั้ง
แผนสอง
ชิตชัย โคตกะพี้
-... (-)
การดู 23 ครั้ง
ประโยคในภาษาไทย
ปิยธิดา มาสาซ้าย
-... (ป.3)
การดู 28 ครั้ง
รูปเรขาคณิต 2 มิติ
อนุรักษ์ นาเมืองรักษ์
-... (ป.3)
การดู 25 ครั้ง
อาหารและสารอาหาร
คมสัน โพธิ์ทอง
-... (-)
การดู 28 ครั้ง
เพลงปฐมวัย
นุตติยา อาษานอก
-... (-)
การดู 30 ครั้ง
หน่วย ครอบครัวแสนสุข
ลชิตา ช่างสุระ
-... (อ.3)
การดู 35 ครั้ง
โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
พิมพกานต์ อินทร์ภูวงศ์
-... (-)
การดู 39 ครั้ง
ใบงานวิชาวิทยาการคำนวณ
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... (-)
การดู 23 ครั้ง