ติดตามนโยบาย 15+1

- - เปิดดู 33 ครั้ง
อรวรรณ ปราบศัตรู channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1

การตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ AL เป็นฐานและติดตามนโยบาย 15+1แสดงความคิดเห็น

ร่างกายของฉัน
จารุพักตร์ รติวีรภัทรกุล
-... (อ.3)
การดู 30 ครั้ง
บทความ
พนิดา สมบูรณ์
-... (อ.3)
การดู 19 ครั้ง
ใบความรู้วิชาวิทยาการคำนวณ
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... (-)
การดู 40 ครั้ง
รู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศจากyoutube
wimonrat 5554
-... (-)
การดู 25 ครั้ง
สูตรคูณหรรษา
วิไลวรรณ ุสุระวนิชกุล
-... (-)
การดู 27 ครั้ง
เศษส่วน
ฉัตรณาลิน พลแก้ว
-... (-)
การดู 23 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย วิชาวิทยากา
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... (-)
การดู 47 ครั้ง
colors
รัชนู แก้วแก่น
-... (ป.1)
การดู 18 ครั้ง
ไทย
ปุญชรัสมิ์ อินแสง
-... (-)
การดู 25 ครั้ง
เขียนบทความ
กันยกร เขมะสัจจกุล
-... (-)
การดู 33 ครั้ง
KidBright : ตอนที่ 2 การเขียน code เบื้องต้น &q
ไวยวิทย์ มูลทรัพย์
-... (-)
การดู 24 ครั้ง
คอมพิวเตอร์
นิภาพร กองสอน
-... (-)
การดู 44 ครั้ง
เพลงกไก่
ชนิดาภา สายทอง
-... (อ.2)
การดู 41 ครั้ง
แนะนำโรงเรียน
พนิดา สมบูรณ์
-... (ทุกระดับชั้น)
การดู 28 ครั้ง
แนะนำโรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน สพป.อด เขต 1
นที ปัชชาเขียว
-... (ทุกระดับชั้น)
การดู 33 ครั้ง