2.หน่วยการเรียนรู้ ฝน

Kindergarten อ.2 เปิดดู 34 ครั้ง


รัตนา เรืองจันทา channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น

นิทาน หน่วย ต้นไม้ที่รัก
โยธกา เกษรัตน์
Kindergarten... (อ.3)
การดู 36 ครั้ง
การเรียนการสอนเด็กปฐมวัย
หนึ่งฤทัย สมบูรณ์
Kindergarten... (อ.3)
การดู 40 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ สร้างกระแสลม
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 43 ครั้ง
ใบความรู้ หน่วย สัตว์น่ารัก
ศิริกาญจน์ ตั้งมั่นดี
Kindergarten... (อ.2)
การดู 40 ครั้ง
แผน หน่วย สัตว์น่ารัก
โยธกา เกษรัตน์
Kindergarten... (อ.3)
การดู 32 ครั้ง
การสอน AL
นิลุบล ชุมแวงวาปี
Kindergarten... (อ.2)
การดู 37 ครั้ง
Animal Word Card
ศิริกาญจน์ ตั้งมั่นดี
Kindergarten... (อ.2)
การดู 22 ครั้ง
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ : หน่วยคมนาคม
นางสาวตวงพร อรทัย
Kindergarten... (อ.3)
การดู 23 ครั้ง
ใบความรู้ หนูน้อยห่างไกลโควิด
ศศิธร อมรกาญจนกุล
Kindergarten... (อ.3)
การดู 26 ครั้ง
หน่วย ฝนจ๋า
ศศิธร อมรกาญจนกุล
Kindergarten... (อ.3)
การดู 33 ครั้ง
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การเล่านิทานลูกหมู 3 ตัว
วชิราภรณ์ บุญเสริฐ
Kindergarten... (อ.2)
การดู 37 ครั้ง
ปฐมวัย
นาฏนภางค์ อุฬารเศรษฐกุล
Kindergarten... (อ.2)
การดู 23 ครั้ง
กุ๋งกิ๋ง | นิทานสนุกกับกุ๋งกิ๋ง ตอน ฉันรักเมือง
ช่อผกา โจมแก้ว
Kindergarten... (อ.2)
การดู 26 ครั้ง
ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 4
วสันต์ ศรีโพธิ์วัง
Kindergarten... (ทุกระดับชั้น)
การดู 29 ครั้ง
ต้นไม้
ธีมาพร เปี่ยมสุข
Kindergarten... (อ.2)
การดู 35 ครั้ง