ประวัติศาสตร์การทอผ้าไหม บ้านหนองบัวเงิน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น เปิดดู 35 ครั้ง


วราภรณ์ กัปโก channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1

ประวัติศาสตร์การทอผ้าไหมบ้านหนองบัวเงินแสดงความคิดเห็น

สารคดี Joseph Goebbels จอมวางแผนแห่งนาซี | ฉบับ
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 25 ครั้ง
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ไพโรจน์ ศรีกุลจันทร์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.3)
การดู 22 ครั้ง
ศาสนพิธี
ไพโรจน์ ศรีกุลจันทร์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.3)
การดู 22 ครั้ง
วิจัยในชั้นเรียน
พิมล ป้องเรือ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 30 ครั้ง
เครื่องมือทางภูมิศาตร์
อัมรินทร์ สินชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 28 ครั้ง
สรุปประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา
พีรพล ภูโอบ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.2)
การดู 28 ครั้ง
ลักษณะประชากร สังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย
วิชชกรณ์ ธาตุชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 212 ครั้ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช EP65
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 28 ครั้ง
โอวาท 3 (การทำความดี) - สื่อการเรียนการสอน สังค
กฤษณา ลานนท์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 45 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ไทย
อัครเดช แสนณรงค์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 25 ครั้ง
Space Time หยุดความคิดพิชิตจักรวาล
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 43 ครั้ง
สกุลเงินสำคัญที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่า
ธมนวรรณ กลับแป้น
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.4)
การดู 23 ครั้ง
วิชาประวัติศาสตร์ ป.2
อรุณี สุพรรณกลาง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.2)
การดู 28 ครั้ง
กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
กัญญาณัฐ พลข้อ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.2)
การดู 41 ครั้ง
เครื่องมือภูมิศาสตร์
นริศา ทินแย่ง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 27 ครั้ง