คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์
ภาษาไทย ป.2 เปิดดู 61 ครั้งแสดงความคิดเห็น

"ภาษาอีสาน ภาษาอิฉัน Ep.8" [ครูฝ้าย K
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาไทย... (ทุกระดับชั้น)
การดู 24 ครั้ง
ภาษาอีสาน ภาษาอิฉัน EP.6
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาไทย... (ทุกระดับชั้น)
การดู 28 ครั้ง
หน่วยที่ 1
วสันต์ ชอบจิตร
ภาษาไทย... (อ.1)
การดู 20 ครั้ง
นิทานหรรษา
ทรรศนกร สงครินทร์
ภาษาไทย... (ทุกระดับชั้น)
การดู 28 ครั้ง
สำนวนสุภาษิตไทย
รุ้งตะวัน วงษาสืบ
ภาษาไทย... (-)
การดู 21 ครั้ง
พยัญชนะที่ผสมสระอะ สระอา
นิสาชล ราชบรรเทา
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 22 ครั้ง
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1 พยัญชน
ทำเพียร ชุมพล
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 28 ครั้ง
สระเอีย
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 21 ครั้ง
การผันวรรณยุกต์
มณีรัตน์ โคตรมงคล
ภาษาไทย... (ป.3)
การดู 31 ครั้ง
ใบงานคำคล้องจอง
อรวรรณ นิ้วทอง
ภาษาไทย... (ป.3)
การดู 19 ครั้ง
การเขียนโน้มน้าว ครูกวีวรรณ
กวีวรรณ ฤทธิ์เทพ
ภาษาไทย... (ม.6)
การดู 20 ครั้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพื่อนรักเพื่อนเล่น
ปรารถนา สมอ่อน
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 38 ครั้ง
คิดถึงเธอสระอัว
กัญญารัตน์ บุตดีหัต
ภาษาไทย... (ป.2)
การดู 27 ครั้ง
สำนวนสุภาาษิตคำพังเพย
นางสุภาภรณ์ มุมอภัย
ภาษาไทย... (ม.1)
การดู 24 ครั้ง
บทเรียนภาษาไทย
นุชยา คอนสรขันธ์
ภาษาไทย... (ป.4)
การดู 18 ครั้ง