แบบฝึกการ์ตูน เรื่อง ลูกเต๋าเสี่ยงบวก

คณิตศาสตร์ ป.1 เปิดดู 41 ครั้ง


ทิฆัมพร ไชโย channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1

ทอยลูกเต๋าเพื่อนำตัวเลขมาเติมลงในช่องว่างแล้วหาผลบวกแสดงความคิดเห็น

ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม   +71 วัน ที่ผ่านมา

ชื่นชมลูกสาว


จำนวนนับ1-10
จารุพักตร์ รติวีรภัทรกุล
คณิตศาสตร์... (อ.3)
การดู 36 ครั้ง
การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน (ตัวส่วนเท่า
พิเชาวน์ องค์อนุรักษ์
คณิตศาสตร์... (ป.3)
การดู 42 ครั้ง
คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 บทที่ 1 จำนวนเต็ม ตอนที่
พรรณวิภา พรพิรุณโรจน์
คณิตศาสตร์... (ม.1)
การดู 41 ครั้ง
โจทย์ปัญหาร้อยละ
ชวิศา บุญพา
คณิตศาสตร์... (ป.6)
การดู 21 ครั้ง
บทความ
พัชยา เอี่ยมแจ้งพันธุ์
คณิตศาสตร์... (ทุกระดับชั้น)
การดู 21 ครั้ง
แบบรูปและความสัมพันธ์
พงศ์พิทักษ์ จิตตะบุตร
คณิตศาสตร์... (ป.6)
การดู 27 ครั้ง
การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ คณิตศา
อมเรศ จิตะรักษ์
คณิตศาสตร์... (ป.5)
การดู 27 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้คณฺตศาสตร์เรื่องปริซึมและทร
ชาลิสา สรรพโส
คณิตศาสตร์... (ม.3)
การดู 42 ครั้ง
การคูณจำนวนเต็ม
กรรณิการ์ พัสดร
คณิตศาสตร์... (ม.1)
การดู 20 ครั้ง
แบบฝึกทักษะ เรื่องรูปสามเหลี่ยม
ศรีประภา บุญหล่า
คณิตศาสตร์... (ป.6)
การดู 20 ครั้ง
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ 1 ถึง 10
ชาลิสา สรรพโส
คณิตศาสตร์... (อ.2)
การดู 27 ครั้ง
การอ่านและการเขียนเศษส่วน ชั้น ป.3
วชิรา ปัญญาแสง
คณิตศาสตร์... (ป.3)
การดู 40 ครั้ง
การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม : คณิตศาสตร์ ป.6
กาญจนา ปรานต์ชนิษฎา
คณิตศาสตร์... (ป.6)
การดู 35 ครั้ง
การสร้างวงกลม วิชาคณิตศาสตร์
วีรภัทร สารพัฒน์
คณิตศาสตร์... (ป.4)
การดู 30 ครั้ง
คณิตศาสตร์ เรื่องการบอกเวลา
Janejira Kanachan
คณิตศาสตร์... (ป.2)
การดู 50 ครั้ง