กิจกรรม PLC
- ทุกระดับชั้น เปิดดู 47 ครั้ง


ช่องของ ครูนิลุบล ชุมแวงวาปี

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกผักหอม สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ที่ 4
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
-... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 42 ครั้ง
แนะนำโรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน สพป.อด เขต 1
นที ปัชชาเขียว
-... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 38 ครั้ง
คำควบกล้ำ
ชนิสรา แสนทิ
-... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 26 ครั้ง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
นิลุบล ชุมแวงวาปี
-... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 53 ครั้ง
นวัตกรรมการศึกษา
นิลุบล ชุมแวงวาปี
-... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 43 ครั้ง
Greeting
ลลิตา ชัยภิบาล
-... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 30 ครั้ง
การเรียนการสอน ON Hand
กฤษณา กองสมบัติ
-... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 29 ครั้ง
EP3 เศษส่วน ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบเศษส่วน
ครูพี่จิง นะจ๊ะ
-... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 38 ครั้ง
กิจกรรม PLC
นิลุบล ชุมแวงวาปี
-... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 47 ครั้ง
แนะนำโรงเรียน
พนิดา สมบูรณ์
-... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 36 ครั้ง
การย่อยอาหาร
กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก
-... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 43 ครั้ง
Active Learning การจัดการเรียนรู้แบบเน้นให้ผู้เ
วิมลรัตน์ อุ่นทานนท์
-... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 28 ครั้ง
บทความ
ธนัทเทพ อุทัยกัน
-... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 27 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team