เด็กดี
- อ.2 เปิดดู 36 ครั้ง


ช่องของ ครูอรอุมา โภคาสุข

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล สพป.อุดรธานี เขต 1

เด็กดีต้องมีลักษณะ 10 อย่าง
ข้อมูลจากช่อง เพลงเด็ก
https://www.youtube.com/watch?v=sFcKepDN4dcแสดงความคิดเห็น
เพลงอาเซียน
วิไลภรณ์ เบอร์ไชสงค์
-... อ.2
เปิดดู 29 ครั้ง
คำคล้องจองลูกเป็ด 5 ตัว
วิไลภรณ์ เบอร์ไชสงค์
-... อ.2
เปิดดู 24 ครั้ง
ประสาทสัมผัสทั้ง 5
วิไลภรณ์ เบอร์ไชสงค์
-... อ.2
เปิดดู 31 ครั้ง
เพลงกไก่
ชนิดาภา สายทอง
-... อ.2
เปิดดู 54 ครั้ง
เด็กดี
อรอุมา โภคาสุข
-... อ.2
เปิดดู 36 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team