มวยไทย
คู่มือการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น เปิดดู 42 ครั้ง

ช่องของ ครูนายถาวร ช่อจันทร์

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ข้อมูลทั่วไป
ผู้เขียน
หทยา แสงดำรงรักษ์
สำนักพิมพ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมวดหมู่
สุขศึกษา และพลศึกษา, ประถมศึกษาปีที่ 1, ประถมศึกษาปีที่ 2, ประถมศึกษาปีที่ 3, ประถมศึกษาปีที่ 4, ประถมศึกษาปีที่ 5, ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 2, มัธยมศึกษาปีที่ 3, มัธยมศึกษาปีที่ 4, มัธยมศึกษาปีที่ 5, มัธยมศึกษาปีที่ 6แสดงความคิดเห็น
มวยไทย
นายถาวร ช่อจันทร์
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 42 ครั้ง
วิธีอัพเดท Windows 10 เป็น Windows 11 อย่างง่าย
จักรพงษ์ ทองสว่าง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 36 ครั้ง
การนำสื่อเข้าระบบ OBEC Content Center ผ่านระบบ
จักรพงษ์ ทองสว่าง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 47 ครั้ง
การจัดทำข้อสอบ ด้วย Content Management System (
จักรพงษ์ ทองสว่าง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 73 ครั้ง
การจัดชุดทำข้อสอบและการนำชุดข้อสอบไปใช้ด้วย Con
จักรพงษ์ ทองสว่าง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 31 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team