แผนการสอนหน่วยสัตว์น่ารัก อนุบาลปีที่ 2
Kindergarten อ.2 เปิดดู 49 ครั้ง

ช่องของ ครูวชิราภรณ์ บุญเสริฐ

โรงเรียนโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป.ชลบุรี เขต 1

แผนการจัดการเรียนการสอน Active Learning หน่วย สัตว์น่ารัก ชั้นอนุบาลปีที่ 2แสดงความคิดเห็น
นิทานสำหรับเด็ก เรื่อง “ครอบครัวมีสุข&rdq
วชิราภรณ์ บุญเสริฐ
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 34 ครั้ง
แผนการสอนหน่วยสัตว์น่ารัก อนุบาลปีที่ 2
วชิราภรณ์ บุญเสริฐ
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 49 ครั้ง
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การเล่านิทานลูกหมู 3 ตัว
วชิราภรณ์ บุญเสริฐ
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 57 ครั้ง
สไลด์หน่วยสัตว์น่ารัก อนุบาล 2
วชิราภรณ์ บุญเสริฐ
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 47 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team