หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมบัติของวรรณคดี
ภาษาไทย ม.3 เปิดดู 39 ครั้ง

ช่องของ ครูนางสาวสิริขวัญ ขมวดทรัพย์

โรงเรียนโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
ใบความรู้โวหารภาพพจน์
สุพรรณา ศรีกงพาน
ภาษาไทย... ม.3
เปิดดู 31 ครั้ง
เรื่อง ปัญหาการใช้ภาษาไทยของครูและนักเรียน
พิมพิไล บุญสาย
ภาษาไทย... ม.3
เปิดดู 29 ครั้ง
คำไทยแท้
ธนัชพงศ์ ศิระลักขณาวิชญ์
ภาษาไทย... ม.3
เปิดดู 55 ครั้ง
โวหารภาพพจน์ วิชาภาษาไทย
สุพรรณา ศรีกงพาน
ภาษาไทย... ม.3
เปิดดู 47 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ความหมายโดยตรงและโดยนัย
ทิพย์สุคนธ์ แสนขอนยาง
ภาษาไทย... ม.3
เปิดดู 26 ครั้ง
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย
ทิพย์สุคนธ์ แสนขอนยาง
ภาษาไทย... ม.3
เปิดดู 40 ครั้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมบัติของวรรณคดี
นางสาวสิริขวัญ ขมวดทรัพย์
ภาษาไทย... ม.3
เปิดดู 39 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team