เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เปิดดู 28 ครั้ง

ช่องของ ครูทรรศนกร สงครินทร์

โรงเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 สพป.อุดรธานี เขต 1

อธิบายกระบวนการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น การนำเข้าข้อมูล จะได้ผลลัพธ์เช่นไร นำอัลกอริทึมไปใช้ในการแก้ปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจำวัน ไม่จำเป็นต้องใช้ในการเขียนโปรแกรม แต่สามารถใช้ได้กับปัญหาอื่นๆ เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆ และสามารถตัดทอนขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเกินความจำเป็น และเพิ่มขั้นตอนใหม่เข้าไปได้แสดงความคิดเห็น
พ่อ แม่ ลูก
พรชนก ศรีสร้างคอม
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.3
เปิดดู 34 ครั้ง
พลังงานกับชีวิต
อำนวย กฤษคม
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.3
เปิดดู 49 ครั้ง
บทความ แผน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พ่อ แม่ ลูก
พรชนก ศรีสร้างคอม
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.3
เปิดดู 37 ครั้ง
อธิบายใบกิจกรรมที่ 3.3
อภิชาติ แข็งแรง
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.3
เปิดดู 31 ครั้ง
อธิบายใบงาน 2.3
อภิชาติ แข็งแรง
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.3
เปิดดู 47 ครั้ง
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ทรรศนกร สงครินทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.3
เปิดดู 28 ครั้ง
คอมพิวเตอร์-ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
นภาพร เทศประสิทธิ์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.3
เปิดดู 30 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ
กัญญาณัฐ พวาศิริ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.3
เปิดดู 54 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team