การแสดง MV ประกอบเพลง นักเรียนชั้น ป.6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.6 เปิดดู 38 ครั้ง


ช่องของ ครูเอกราช วรรณคีรี

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนชัยศรี สพป.อุดรธานี เขต 1

การแสดง MV ประกอบเพลง นักเรียนชั้น ป.6
ส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออกแสดงความคิดเห็น
การแสดง MV ประกอบเพลง นักเรียนชั้น ป.6
เอกราช วรรณคีรี
... ป.6
เปิดดู 38 ครั้ง
การแสดง MV ประกอบเพลง นักเรียนชั้น ป.6
คมสันต์ สุขไมตรี
... ป.6
เปิดดู 35 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team