การดำเนินงานจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
การงานพื้นฐานอาชีพ - เปิดดู 194 ครั้ง

ช่องของ ครูนัฐพล บำรุงรส

โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป.หนองคาย เขต 1

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในการแก้ปัญหาสภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป.หนองคาย เขต 1แสดงความคิดเห็น
การดำเนินงานจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหาร
นัฐพล บำรุงรส
การงานพื้นฐานอาชีพ... -
เปิดดู 194 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team