พีระมิด คณิตศาสตร์ ป.5
คณิตศาสตร์ ป.5 เปิดดู 42 ครั้ง

ช่องของ ครูณัฏฐิญา เคนทุม

โรงเรียนโรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1

ข้อมูลทั่วไป
ผู้เขียน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
สำนักพิมพ์
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
หมวดหมู่
คณิตศาสตร์, ประถมศึกษาปีที่ 5
Duration
00:00:48
นาที
Resolution
480p
Bit-rate
360p
Tag
พีระมิด ผลิตโดย สสวท. สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5" หน้า 260 http://www.scimath.org/ebook/math/p5/student/ คณิตศาสตร์ ป.5แสดงความคิดเห็น
ความเป็นมาขออง pi
วิไลวรรณ ุสุระวนิชกุล
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 47 ครั้ง
คณิตยาก ง่าย
นะวมิณฑ์ ไผ่ป้อง
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 45 ครั้ง
การคูณทศนิยมด้วย 10 100 และ 1,000
ศิรินภา โสภณ
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 35 ครั้ง
ใบความรู้ เรื่อง เศษส่วน
พิเชาวน์ องค์อนุรักษ์
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 77 ครั้ง
การหารเศษส่วนกับเศษส่วน คณิตศาสตร์ ป.5
พิเชาวน์ องค์อนุรักษ์
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 39 ครั้ง
การคูณทศนิยมด้วย 10 100 และ 1,000 (Video)
ศิรินภา โสภณ
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 35 ครั้ง
การบวก ลบ คูณหารทศนิยม
วิไลวรรณ ุสุระวนิชกุล
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 39 ครั้ง
การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับ (Video)
ศิรินภา โสภณ
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 30 ครั้ง
ลักษณะของสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม
ศรีประภา บุญหล่า
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 29 ครั้ง
08_ผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยใช้ความสัมพันธ์ร
ยุทธการ ทหารนะ
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 66 ครั้ง
การบวกเศษส่วน YT
อธิวัฒน์ หอมอ่อน
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 41 ครั้ง
บทความ การเปรียนเทียบเศษส่วนด้วยจำนวน 1/2
ศรีประภา บุญหล่า
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 32 ครั้ง
ลักษณะของสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม
พรรณนรา ทิพย์จรูญ
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 43 ครั้ง
การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับ
ศิรินภา โสภณ
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 34 ครั้ง
การหารเศษส่วนกับจำนวนนับ คณิตศาสตร์ ป.5
อมเรศ จิตะรักษ์
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 36 ครั้ง
การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ คณิตศา
อมเรศ จิตะรักษ์
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 35 ครั้ง
การบวกเศษส่วน
อธิวัฒน์ หอมอ่อน
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 36 ครั้ง
พีระมิด คณิตศาสตร์ ป.5
ณัฏฐิญา เคนทุม
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 42 ครั้ง
บทความ การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับ
ศิรินภา โสภณ
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 29 ครั้ง
เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ คณิตศาสตร์ ป.5
อัคคเดช หันประดิษฐ์
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 41 ครั้ง
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หา
พิเชาวน์ องค์อนุรักษ์
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 47 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จำนวน 1/2
ศรีประภา บุญหล่า
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 34 ครั้ง
การหารเศษส่วน ห้องเรียนครูแพม
หนึ่งฤทัย ชัยรส
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 27 ครั้ง
การอ่านแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะ
วิไลวรรณ ุสุระวนิชกุล
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 39 ครั้ง
แผนภูมิแท่งย่นระยะ คณิตศาสตร์
นงนภา ศิริเวช
คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 40 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team