ดอกบัวสีขาว

สื่อความหมายถึงความบริสุทธิ์ จิตใจที่สงบเยือกเย็น ผ่องแผ้วสดใส

จิตใจที่เบิกบานพร้อมที่จะเรียนรู้ หรือการรู้แจ้ง

ความหมายของดอกบัวสีต่าง ๆ

ความหมายของดอกบัวสีต่าง ๆ
ฝึกสร้างการเขียนบทเรียนด้วย Text Editor-OBEC PLAY
การงานพื้นฐานอาชีพ ทุกระดับชั้น เปิดดู 40 ครั้ง

ช่องของ ครูจันทิรา แก้วบุตรา

โรงเรียนโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1

เครดิต:
http://202.29.173.34/obecplay/g/?p=65&v=44
https://www.youtube.com/watch?v=CHDfJfIdwpo
https://pixabay.com/th/photos/%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%aa-%e0%b8%9c%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a7-%e0%b8%aa%e0%b8%94-963633/แสดงความคิดเห็น
ฝึกสร้างการเขียนบทเรียนด้วย Text Editor-OBEC PL
จันทิรา แก้วบุตรา
การงานพื้นฐานอาชีพ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 40 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team