การจัดการเรียนการสอน Active
ภาษาต่างประเทศ อ.3 เปิดดู 22 ครั้ง


ช่องของ ครูพนิดา สมบูรณ์

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1

การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
หน่วย ครอบครัวมีสุข
ลชิตา ช่างสุระ
ภาษาต่างประเทศ... อ.3
เปิดดู 35 ครั้ง
ท่องจำ A B C
ณิชมลกานต์ บุรีภักดี
ภาษาต่างประเทศ... อ.3
เปิดดู 36 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอน Active
พนิดา สมบูรณ์
ภาษาต่างประเทศ... อ.3
เปิดดู 22 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team