หน่วยที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
คณิตศาสตร์ ป.3 เปิดดู 24 ครั้ง


ช่องของ ครูศศิภรณ์ สุวรรณรัตน์

โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านแขม สพป.ลำปาง เขต 1

จำนวนนับไม่เกิน 100,000
Cr. by https://www.youtube.com/channel/UCd_nrc4V54a4DFLGrv1R8VQแสดงความคิดเห็น
คณิตศาสตร์ ป.3
อัศวนนท์ เสาร์มะณี
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 41 ครั้ง
หน่วยที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
ศศิภรณ์ สุวรรณรัตน์
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 24 ครั้ง
การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 100,000
ศศิภรณ์ สุวรรณรัตน์
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 32 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team