การฝึกออกแบบเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์จากโปรแกรม (Adobe Photoshop) โดยใช้สื่อการสอนเทคโนโลยี “OBEC Content center”
Computer ม.3 เปิดดู 29 ครั้ง

ช่องของ ครูธีระวัฒน์ แซ่หลิ่ว

โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

การออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันนั้นล้วนมีความโดดเด่นและเป็นที่สนใจในการสร้างยอดขาย ธุรกิจต่างๆ มีการสร้างสินค้าและออกแบบผลิตภัณฑ์ของตัวเองขึ้นมาให้ผู้คนได้รู้จัก สังเกต เป็นอีกหนึ่งของการสร้างสินค้าให้น่าสนใจและเป็นการโฆษณาสินค้าไปในตัวแต่ปัญหาในการสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าในแต่ละชิ้นนั้นมักจะมีเวลา และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง บางครั้งถ้าออกแบบผลิตภัณฑ์มาไม่ดีไม่มีความน่าสนใจ อาจจะทำให้สินค้านั้นไม่โดดเด่น ยอดขายก็อาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แสดงความคิดเห็น
การฝึกออกแบบเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์จากโปรแกรม (Ado
ธีระวัฒน์ แซ่หลิ่ว
Computer... ม.3
เปิดดู 29 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team