สังคมศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 เปิดดู 27 ครั้ง


ช่องของ ครูนัฐวุฒิ แสนสุข

โรงเรียนโรงเรียนบ้านเตาไห สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
รวมมิตรประวัติศาสตร์ไทย
วสันต์ ศรีโพธิ์วัง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ม.1
เปิดดู 36 ครั้ง
ลักษณะประชากร สังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย
วิชชกรณ์ ธาตุชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ม.1
เปิดดู 265 ครั้ง
รู้จักเศรษฐศาสตร์
คำมุข วิชาผง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ม.1
เปิดดู 40 ครั้ง
ละติจูด ลองจิจูด และการแบ่งเขตเวลาของโลก
วิชชกรณ์ ธาตุชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ม.1
เปิดดู 30 ครั้ง
วิชาสังคม หน่วยที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวตวงพร อรทัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ม.1
เปิดดู 25 ครั้ง
ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย
วิชชกรณ์ ธาตุชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ม.1
เปิดดู 29 ครั้ง
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
วิชชกรณ์ ธาตุชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ม.1
เปิดดู 29 ครั้ง
เครื่องมือสำคัญทางภูมิศาสตร์
วิชชกรณ์ ธาตุชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ม.1
เปิดดู 56 ครั้ง
ภูมิศาสตร์
จรรยา ภูมิโยชน์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ม.1
เปิดดู 53 ครั้ง
สังคมศึกษา
นัฐวุฒิ แสนสุข
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ม.1
เปิดดู 27 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนวิชาการป้องกันการทุจริต ระด
สุพัตรา สิงห์ชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ม.1
เปิดดู 31 ครั้ง
ประวัติโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนโนนสะอาด
นายจีระพันธ์ พรหมกูล
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ม.1
เปิดดู 71 ครั้ง
ภูมิภาคต่าง ๆ ของทวีปเอเชีย
วิชชกรณ์ ธาตุชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ม.1
เปิดดู 30 ครั้ง
สรุปประวัติศาสตร์ สมัยสุโขทัย
พีรพล ภูโอบ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ม.1
เปิดดู 46 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team