เกม ตอบคำถาม ความรู้ ทายภาพระบบสุริยะ วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4 เปิดดู 33 ครั้ง


ช่องของ ครูพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง

โรงเรียนโรงเรียน สพป.ลำปาง เขต 1แสดงความคิดเห็น
วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช
ฐิตารีย์ กุลวงศ์คเณศ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 36 ครั้ง
เกม ตอบคำถาม ความรู้ แสงกับการมองเห็น วิทยาศาสต
พงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 86 ครั้ง
เกม ตอบคำถาม ความรู้ การตอบสนองของพืชและสัตว์ ว
พงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 36 ครั้ง
เกม ตอบคำถาม ความรู้ การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต วิท
พงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 40 ครั้ง
เกม ตอบคำถาม ความรู้ ความรู้เรื่องดิน วิทยาศาสต
พงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 30 ครั้ง
เกม ตอบคำถาม ความรู้ การสร้างอาหารของพืช วิทยาศ
พงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 33 ครั้ง
เกม ตอบคำถาม ความรู้ โครงสร้างของพืช วิทยาศาสตร
พงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 26 ครั้ง
เกม ตอบคำถาม ความรู้ ทายภาพระบบสุริยะ วิทยาศาสต
พงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 33 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team