บัตรคำในกิจกรรมอู้หูจับคู่บัดดี้ มีทั้งทั้งหมด 4 ชุด ชุดละ 12 แผ่น รวมเป็น 48 แผ่น

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

คำศัพท์

คำอ่าน

คำศัพท์

คำอ่าน

คำศัพท์

คำอ่าน

คำศัพท์

คำอ่าน

หมวก

หมวก

หมอก

หมอก

เปียก

เปียก

โลก

โลก

ตัวเลข

ตัว-เลก

สุนัข

สุ-นัก

ประมุข

ประ-มุก

อบายมุข

อะ-บาย-ยะ-มุก

บริจาค

บอ-ริ-จาก

บริโภค

บอ-ริ-โภค

โรคภัย

โรก-ไพ

โชคดี

โชก-ดี

นาค

นาก

วิหค

วิ-หก

ประโยค

ประ-โยก

บุคคล

บุก-คน

เมฆหมอก

เมก-หมอก

เมฆหมอก

เมก-หมอก

เมฆหมอก

เมก-หมอก

เมฆหมอก

เมก-หมอก

เครื่องจักร

เครื่อง-จัก

เครื่องจักร

เครื่อง-จัก

เครื่องจักร

เครื่อง-จัก

เครื่องจักร

เครื่อง-จัก

สามัคคี

สา-มัก-คี

สมัคร

สะ-หมัก

สมัคร

สะ-หมัก

สามัคคี

สา-มัก-คี

เปียกโชค

เปียก-โชก

เปียกโชค

เปียก-โชก

ผาสุก

ผา-สุก

ผาสุก

ผา-สุก

กาฬโรค

กา-ละ-โรก

กาฬโรค

กา-ละ-โรก

กาฬโรค

กา-ละ-โรก

กาฬโรค

กา-ละ-โรก

เทคนิค

เทก-นิก

สุขใจ

สุก-ใจ

สกปรก

สก-กะ-ปรก

สุขภาพ

สุก-ขะ-พาบ

สกปรก

สก-กะ-ปรก

ภูมิภาค

พูม-มิ-พาก

ผาสุก

ผา-สุก

สกปรก

สก-กะ-ปรก

ภูมิภาค

พูม-มิ-พาก

สุขภาพ

สุก-ขะ-พาบ

ภูมิภาค

พูม-มิ-พาก

ผาสุก

ผา-สุก 
กิจกรรมอู้หูจับคู่บัดดี้
ภาษาไทย ป.3 เปิดดู 34 ครั้ง

ช่องของ ครูณัฐพร เหมุทัย

โรงเรียนโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.อุดรธานี เขต 1

มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา วิชาภาษาไทย ป. 3แสดงความคิดเห็น
ใบงาน
นภาพร เทศประสิทธิ์
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 30 ครั้ง
คำนามและความหมาย - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป
อุษา เพียรพานิทร์
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 37 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับคำคล้องจอง ชั้น ป.3
อนันต์ เพ็งแสน
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 50 ครั้ง
ใบงานคำคล้องจอง
อรวรรณ นิ้วทอง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 28 ครั้ง
การ์ตูนคุณธรรม
สุดใจ รัตนมงคล
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 54 ครั้ง
หนังสือเรียน
สุดใจ รัตนมงคล
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 31 ครั้ง
มาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา วิชาภาษาไทย
พัชริดา อิสาคง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 28 ครั้ง
ภาษาถิ่น ภาษาไทย ป.3
วชิรา ปัญญาแสง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 33 ครั้ง
ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
อรวรรณ นิ้วทอง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 27 ครั้ง
ใบความรู้คำคล้องจอง
พรพรรณ กองไชยสงค์
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 576 ครั้ง
ชนิดของคำในภาษาไทย
ปลายปากกา อันทะปัญญา
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 29 ครั้ง
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ
ณัฐฏิมา ศรีพรหมษา
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 51 ครั้ง
คำนามและความหมาย - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป
ยุภา วงษาวัตร์
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 24 ครั้ง
บทความ
สุดใจ รัตนมงคล
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 40 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับ คำนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อุษา เพียรพานิทร์
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 51 ครั้ง
แบบทดสอบคำควบกล้ำ
พัชริดา อิสาคง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 38 ครั้ง
ใบความรู้เรื่อง มาตราตัวสะกด
วชิรา ปัญญาแสง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 52 ครั้ง
ภาษาไทย
พรพรรณ กองไชยสงค์
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 29 ครั้ง
คำที่ใช้ บัน บรร
อุดมศรี บุญเพ็ง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 71 ครั้ง
คำควบกล้ำไม่แท้ วิชาภาษาไทย
พัชริดา อิสาคง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 33 ครั้ง
ไตรยางศ์
พิชัย แก้วเมือง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 30 ครั้ง
คำพ้องรูป - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3
ปลายปากกา อันทะปัญญา
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 39 ครั้ง
สื่อการสอนสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านสติปัญญา ระดั
สุภาพร ขจรคำ
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 31 ครั้ง
กิจกรรมอู้หูจับคู่บัดดี้
ณัฐพร เหมุทัย
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 34 ครั้ง
มาตราตัวสะกด
พิชัย แก้วเมือง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 40 ครั้ง
อาหารที่ฉันชอบ
สุดใจ รัตนมงคล
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 31 ครั้ง
มาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา วิชาภาษาไทย
ณัฐพร เหมุทัย
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 39 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team