ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะของหิน

องค์ประกอบส่วนใหญ่ของโลกเป็นหิน แม้ว่าผิวโลกส่วนใหญ่จะปกคลุมด้วยน้้า แต่ใต้พื้นน้้า และพื้นดินลึกลงไปมีแต่หิน เราอาจพบหินอยู่ทั่วไปบนพื้นโลก หินที่พบอาจมีลักษณะแตกต่างกัน  ในเรื่องสี เนื้อหิน องค์ประกอบ ความหนาแน่น และอื่นๆ ซึ่งอาจจัดจ้าแนกหินเป็นกลุ่มๆ ได้ตาม ลักษณะร่วมที่สังเกตเห็นหิน (Rocks) 

หิน คือ มวลของแข็งที่ประกอบไปด้วยแร่ชนิดเดียวกัน หรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่  ตามธรรมชาติ เนื่องจากองค์ประกอบของเปลือกโลกส่วนใหญ่เป็นสารประกอบซิลิกอนไดออกไซด์  (SiO2) ดังนั้นเปลือกโลก ส่วนใหญ่มักเป็นแร่ตระกูลซิลิเกต นอกจากนั้นยังมีแร่ตระกูลคาร์บอเนต  เนื่องจากบรรยากาศโลกใน อดีตส่วนใหญ่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้้าฝนได้ละลาย 

คาร์บอนไดออกไซด์บนบรรยากาศลงมาสะสมบนพื้น ดินและมหาสมุทร สิ่งมีชีวิตอาศัยคาร์บอน สร้างธาตุอาหารและร่างกาย แพลงตอนบางชนิดอาศัยซิลิกาสร้างเปลือก เมื่อตายลงทับถมกันเป็น ตะกอน หินส่วนใหญ่บนเปลือกโลกจึงประกอบด้วยแร่ต่าง ๆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1 เปิดดู 27 ครั้ง

ช่องของ ครูศราวรรณ ปุริมา

โรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) สพป.อุดรธานี เขต 1

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ลักษณะของหิน
จัดทำโดย นางศราวรรณ ปุริมาแสดงความคิดเห็น
สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
น้ำฝน นนธิสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 36 ครั้ง
สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต
ณิชมลกานต์ บุรีภักดี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 49 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ไขรหัสลับสุดยอด
พิชัย นักผูก
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 30 ครั้ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศราวรรณ ปุริมา
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 27 ครั้ง
สมบัติของวัสดุ วิชาวิทยาศาสตร์
กัญญาณัฐ พวาศิริ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 56 ครั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สัตว์
ชรินรัตน์ พละสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
ท้องฟ้าในตอนกลางวันและกลางคืน
น้ำฝน นนธิสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 39 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ รู้จักหิน
น้ำฝน นนธิสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 52 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team