10.ประเมินโรงเรียน และ นโยบาย 15+1
สารคดี ทุกระดับชั้น เปิดดู 23 ครั้ง


ช่องของ ครูอรวรรณ ปราบศัตรู

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
VDO เสนอรางวัลคุรุสภา ของ ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศ
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 62 ครั้ง
stem รักษ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน
อำนาจ อ้อมนอก
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 27 ครั้ง
VDO เสนอรางวัลคุรุสภา ของ ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศ
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 45 ครั้ง
10.ประเมินโรงเรียน และ นโยบาย 15+1
อรวรรณ ปราบศัตรู
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 23 ครั้ง
วิดิโอของฉัน
ณัฏฐิญา เคนทุม
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 37 ครั้ง
การประกันคุณภาพสถานศึกษา
เสาวภา สมศรี
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 33 ครั้ง
นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
เสาวภา สมศรี
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 33 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team