10.ประเมินโรงเรียน และ นโยบาย 15+1
สารคดี ทุกระดับชั้น เปิดดู 23 ครั้ง


ช่องของ ครูอรวรรณ ปราบศัตรู

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
วิดิโอของฉัน
ณัฏฐิญา เคนทุม
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 37 ครั้ง
10.ประเมินโรงเรียน และ นโยบาย 15+1
อรวรรณ ปราบศัตรู
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 23 ครั้ง
VDO เสนอรางวัลคุรุสภา ของ ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศ
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 45 ครั้ง
การประกันคุณภาพสถานศึกษา
เสาวภา สมศรี
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 33 ครั้ง
VDO เสนอรางวัลคุรุสภา ของ ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศ
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 62 ครั้ง
stem รักษ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน
อำนาจ อ้อมนอก
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 27 ครั้ง
นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
เสาวภา สมศรี
สารคดี... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 33 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team